VÅR HISTORIA

FULLTOFTA KYRKA

Fulltofta Kyrka tillhör Hörby församling i Lunds stift och byggdes på 1100-talet intill Fulltofta slott, som vid den tiden var biskopssäte. Valven och takmålningarna tillkom under 1400-talet. Dopfunten är av sandsten och härstammar från kyrkans äldsta tid.

Den söta kyrkan är väldigt populär, och en av anledningarna till att Fulltofta slotts festsal byggdes!

FULLTOFTA SLOTT

Fulltofta slott uppfördes 1848 av Charlotte Trolle och tillhörde släkten Trolle i över 200 år. Sedan egendomen såldes på 1970 talet har den haft olika ägare tills Anders Jarlskog köpte godset på 1990 talet. Slottet med tillhörande byggnader som var förfallna har sedan dess varsamt renoveras. Den senaste nybyggnaden, Fulltofta festsal, ca 230 kvm med 5 meter i takhöjd där hela övervåning är en magnifik takterrass i italiensk granit, färdigställdes 2012 och är belägen i den vackra syrenparken.

 HELIGA MAGNHILD

Legenden om den heliga Magnhild är knuten till Fulltofta. Hon var en from kvinna från bygden, som mördades av sin sonhustru 1215. När hennes likfölje vilade en stund, sprang en källa upp på platsen. Hon blev därefter helgonförklarad av ärkebiskop Andreas Sunesen. Magnhild blev föremål för stor vördnad och stora skaror vallfärdade till hennes grav vid kyrkan. 1383 överfördes därför hennes kvarlevor till Lunds domkyrka. S:ta Magnhilds källa ligger vid vägen mot Hästäng, där står även en minnessten.