OM GDPR

Eftersom det kan kännas svårt att överblicka vad allt betyder har vi på Fulltofta Slott Events AB valt att sammanfatta vad lagen innebär för att du som vår gäst på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter. Observera att nedan text inte är våra legala policys utan en förenklad sammanfattad beskrivning.

Allmänt om GDRP

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

 

Beskrivning av GDPR

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår gäst ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan data som på något sätt identifierar dig som person. Det vill säga namn, adress, telefon eller mail. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

 

Vem är Personuppgiftsansvarig?

Fulltofta Slott Events AB har övergripande personuppgiftsansvar. Företaget ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss

Hur lagrar vi dina Personuppgifter?

I samband med att du bokar något evenemang eller tar del av våra nyhetsbrev så lagras information såsom namn och kontaktuppgifter.

Nyheter och erbjudanden före alla andra via e-post

I nyhetsbreven får du alltid de senaste nyheterna från oss och kan därmed ta del av erbjudanden före alla andra. Önskas inte våra nyhetsbrev framöver, avanmäler du dig enkelt via länken längst ner i nyhetsbrevet.
Så fungerar det: Fulltofta Slott Events AB behöver inte inhämta samtycke från dig som gäst om du bokar konferens, fest eller restaurangbesök då ett kundavtal ingås när en bokning sker. Om du efter ditt besök hos oss inte önskar nyheter och erbjudanden så skall du avregistrera dig på länken i nyhetsbrevet.

Vad sker vid en Personuppgiftsincident?

Om Fulltofta Slott Events AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen samt informera drabbade kunder inom 72 timmar.

Vad är ett Registerutdrag?

Om du har bokat en fest, en konferens, ett restaurangbesök eller erhåller vårt nyhetsbrev har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra bokningssystem.
Så fungerar det: Du som har ingått i ett kundavtal med Fulltofta Slott Events AB har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera sig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

 

 

Kan ni radera mig ur era system?

Du som har ingått i ett kundavtal med Fulltofta Slott Events AB har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade.
Så fungerar det: Du som har ingått ett kundavtal med Fulltofta Slott Events AB har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

 

 

Hur fungerar GDPR i praktiken?

Fulltofta Slott Events AB har redan infört nödvändiga funktioner för att administratörer i våra bokningssystem från den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar.

  • Registerutdrag


Alla som har ingått i ett kundavtal med Fulltofta Slott Events AB kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Begäran görs till info@fulltoftaslott.se.

  • Informationsunderhåll


För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till info@fulltoftaslott.se för hjälp.

  • Nyheter och erbjudanden


Du som valt att få nyhetsbrev från Fulltofta Slott Events AB kommer att få våra nyheter och erbjudanden först av alla via epost.