HISTORIK

Godset tillhörde under medeltiden ärkebiskoparna i Lund. Kyrkan, som uppfördes under slutet av 1100-talet, är rikt smyckad med kalkmålningar från omkring 1500 och har vackra renässansinventarier. På denna plats har både en kung dött och ett helgon fötts. Legenden om den heliga Magnhild är knuten till Fulltofta. Hon var en from kvinna från bygden, som mördades av sin sonhustru 1215. När hennes likfölje vilade en stund, sprang en källa upp på platsen. Hon blev därefter helgonförklarad av ärkebiskop Andreas Sunesen. Magnhild blev föremål för stor vördnad och stora skaror vallfärdade till hennes grav vid kyrkan. 1383 överfördes därför hennes kvarlevor till Lunds domkyrka. S:ta Magnhilds källa ligger vid vägen mot Hästäng, där står även en minnessten.

Fulltofta slott uppfördes 1848 av Charlotte Trolle och tillhörde släkten Trolle i över 200 år. Sedan egendomen såldes på 1970 talet har den haft olika ägare tills Anders Jarlskog köpte godset på 1990 talet.

Slottet med tillhörande byggnader som var förfallna har sedan dess varsamt renoveras. Den senaste nybyggnaden, Fulltofta festsal, ca 230 kvm med 5 meter i takhöjd där hela övervåning är en magnifik takterrass i italiensk granit, färdigställdes 2012 och är belägen i den vackra syrenparken.