FULLTOFTA KYRKA

Fulltofta Kyrka tillhör Hörby församling i Lunds stift och byggdes på 1100-talet intill Fulltofta slott, som vid den tiden var biskopssäte. Valven och takmålningarna tillkom under 1400-talet. Dopfunten är av sandsten och härstammar från kyrkans äldsta tid.

Den söta kyrkan är väldigt populär, och en av anledningarna till att Fulltofta slotts festsal byggdes!